Safe typer
     

Safe4Care ViscoSafe...
unikt viskoelastisk skum

ViscoSafe er betegnelsen for en række unikke viskoelastiske skumtyper. Kombinationen af polyester og polyether giver skummet flere særlige egenskaber.
Densitet fra 45 til 150 kg/m³, indtryknings-hårdhed fra 1,5 til 65 kPa og trækstyrke fra 70 til 450 kPa. Især den meget høje træk styrke er enestående for denne type skum.

De udprægede viskoelastiske egenskaber adskiller ViscoSafe fra traditionelle skumkvaliteter.

Skummaterialets reaktion afhænger af hastigheden af det tryk, der udøves på det: en langsom trykpåvirkning af ViscoSafe afføder en visko-reaktion, et chok-lignende tryk medfører en trykabsorberende reaktion.

Den viskoelastiske effekt hænger nøje sammen med temperatur og fugtighed. 

ViscoSafe Faktaboks:

 • Den viskoelastiske virkning opnås ved hjælp af en fuldt integreret og homogen skumstruktur.
 • ViscoSafe indeholder ingen flygtige bestanddele. Skummet afgiver således ingen flygtige stoffer ved normal brug.
 • ViscoSafe er fremstillet uden tilsætning af toksiko-logisk problematiske stoffer. Der finder således ingen afgivelse af sådanne stoffer sted.
 • ViscoSafe er klassificeret som fuldstændig harmløs.
  Alle produkter er vaskbare i henhold til
  Safe4Cares gældende vaskeinstruktioner. - Op til 95° C.
 • Gennemsnitsvægten for madrasser og puder er 60 kg/m³ - Madrasserne er enkle og håndterbare for hospitalspersonale og slutbrugere.
 • Produkter fremstillet af viskoelastisk ViscoSafe er særdeles robuste og har høj rivestyrke.
 • Der benyttes traditionelle metoder ved udskæringen af alle Safe4Care-produkter. Den åben-cellede overflade og skumstruktur giver stor luftgennemstrømning i produkterne.
 • Luftgennemstrømning minimum 2,5 ft³/min.

 

Safe4Care · Professional Aids for Caregiving · www.safe4care.com· E-mail: post@safe4care.com